Những tiêu chí để phân loại nhóm dự án- những điều cần biết

Bạn là người làm trong lĩnh vực đầu tư về các dự án? Bạn đang quan tâm về những cách cũng như các chỉ tiêu theo pháp luật về phân loại nhóm dự án sao cho phù hợp và đúng pháp luật nhất? Vậy bài viết này bạn không thể bỏ qua đâu nhé!!!

phân loại nhóm dự án

Phân loại nhóm dự án đầu tư công

Căn cứ vào tính chất cũng như sự vận hành mà dự án đầu tư công được phân loại cụ thể như sau:

 • Dự án có cơ cấu phần xây dựng là dự án đầu tư như xây dựng mới, cải tạo, hay nâng cấp, mở rộng dự án đã đầu tư xây dựng, bao gồm cả phần mua bán tài sản, mua trang thiết bị cho dự án.
 • Dự án không có cấu phần xây dựng là những dự án như mua tài sản, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua, sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, máy móc và dự án khác không quy định cụ thể tại điểm a của khoản này.

Căn cứ vào các mức độ quan trọng của quy mô, dự án đầu tư công sẽ được phân loại thành các dự án quốc gia quan trọng bao gồm dự án nhóm A, dự án nhóm B và dự án nhóm C theo tiêu chí và những quy định cụ thể tại các điều 7, 8, 9 và 10 trong Luật này.

Tiêu chí phân loại nhóm dự án quan trọng quốc gia theo điều 7

phân loại nhóm dự án

Dự án quan trọng quốc gia được định nghĩa là dự án đầu tư có tính độc lập hoặc các cụm công trình có sự liên kết chặt chẽ với nhau, phải đảm bảo và có một trong các tiêu chí sau đây:

 • Sử dụng nguồn vốn đầu tư công bằng hoặc 10.000 tỷ đồng trở lên;
 • Có ảnh hưởng sâu sắc và rất lớn đến môi trường hay có thể có những khả năng tiềm ẩn ảnh hưởng, tác động nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm những cái như:
 • Nhà máy về lĩnh vực điện hạt nhân;
 • Sử dụng đất phải có yêu cầu và mục tiêu chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, những khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, hay những khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm của khoa học từ 50 héc ta trở lên; những cách rừng phòng hộ đầu nguồn với 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ có chắn gió, chắn cát bay, hay chắn sóng, hoặc lấn biển, với mục đích bảo vệ môi trường diện tích  từ 500 héc ta trở lên; và có thể  là rừng sản xuất diện tích từ 1.000 héc ta trở lên;
 • Sử dụng diện tích đất với yêu cầu chuyển mục đích sử dụng diện tích đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên thành quy mô diện tích từ 500 héc ta trở lên;
 • Có sự di dân tái định cư giao động từ 20.000 người trở lên đối với miền núi, và từ 50.000 người trở lên đối với các vùng khác;
 • Dự án đòi hỏi phải được áp dụng các cơ chế, và có những chính sách đặc biệt cần được Quốc hội xem xét và quyết định.

Tiêu chí phân loại nhóm dự án theo nhóm A

Trừ các dự án quan trọng của quốc gia được quy định rõ ràng  tại Điều 7 của Luật này, phân loại nhóm dự án thuộc một trong các tiêu chí dưới đây là dự án nhóm A:

Dự án không có sự so sánh và phân biệt đối với tổng mức đầu tư sẽ là một trong các trường hợp dự án sau đây:

 • Dự án tại địa bàn và vùng diện tích có di tích quốc gia đặc biệt;
 • Dự án tại địa bàn và diện tích đặc biệt, vô cùng quan trọng đối với quốc gia trong những việc về quốc phòng, an ninh được quy định cụ thể trong pháp luật về quốc phòng, an ninh;
 • Dự án nằm trong lĩnh vực về bảo vệ quốc phòng, an ninh và có tính chất bảo mật đối với một quốc gia;
 • Dự án dùng để sản xuất và chế xuất các chất độc hại, chất nổ;
 • Dự án cơ sở, hạ tầng về những khu công nghiệp hoặc khu chế xuất; 
 • Dự án với tổng nguồn mức đầu tư giao động từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc và nằm trong các lĩnh vực sau đây:
  • Hệ thống giao thông, bao gồm cầu, cảng sông hoặc cảng biển, có thể là sân bay, đường sắt, hay đường quốc lộ;
  • Lĩnh vực về công nghiệp điện;
  • Lĩnh vực về khai thác dầu khí;
  • Những lĩnh vực về sản xuất hóa chất, phân bón, hoặc xi măng;
  • Các hoạt động chế tạo máy và luyện kim;
  • Hoạt động khai thác và tiến hành chế biến khoáng sản;
  • Xây dựng những khu nhà để ở;
 • Phân loại nhóm dự án có tổng mức đầu tư giao động từ 1.500 tỷ đồng trở lên nằm trong các lĩnh vực sau đây:
  • Hệ thống giao thông, trừ các dự án đã được quy định tại điểm a khoản 2 Điều luật này
  • Lĩnh vực thủy lợi;
  • Hoạt động cấp thoát nước và các công trình kỹ thuật  hạ tầng cơ sở;
  • Các lĩnh vực về kỹ thuật điện;
  • Sản xuất các thiết bị thông tin, và thương mại điện tử;
  • Lĩnh vực về hóa dược phẩm
  • Sản xuất các vật liệu, trừ các dự án đã được quy định rõ ràng tại điểm d khoản 2 Điều luật này;
  • Các lĩnh vực về công trình cơ khí, trừ các dự án đã được quy định rõ ràng tại điểm đ khoản 2 Điều luật này;
  • Các hoạt động thuộc về lĩnh vực bưu chính, viễn thông;
 • Phân loại nhóm dự án có tổng mức đầu tư giao động từ 1.000 tỷ đồng trở lên thuộc những lĩnh vực sau đây:
  • Những hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, và các hoạt động nuôi trồng thủy hải sản
  • Các hoạt động liên quan đến vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên;
  • Hạ tầng cơ sở kỹ thuật khu đô thị mới;
  • Lĩnh vực công nghiệp, trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp được quy định cụ thể tại các khoản 1, 2 và 3 của Điều luật này;
 • Dự án với tổng giá trị  đầu tư giao động từ khoảng 800 tỷ đồng trở lên thuộc lĩnh vực sau đây:
  • Lĩnh vực về y tế, văn hóa, và giáo dục;
  • Các lĩnh vực về nghiên cứu khoa học, tin học,và các hoạt động về phát thanh, truyền hình;
  • Lĩnh vực về kho tàng;
  • Các hoạt động du lịch, thể dục và thể thao;
  • Các hoạt động liên quan đến xây dựng dân dụng, trừ những hoạt động xây dựng khu nhà đã được quy định cụ thể tại điểm g khoản 2 Điều luật này.

Tiêu chí để thực hiện phân loại nhóm dự án thuộc nhóm B theo điều 9

phân loại nhóm dự án

 • Dự án thuộc các lĩnh vực được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 8 của nội dung Luật này với tổng nguồn mức đầu tư giao động từ 120 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc các lĩnh vực được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 8 của nội dung Luật này với tổng nguồn mức đầu tư giao động từ 80 tỷ đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc các lĩnh vực được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 8 của nội dung Luật này với tổng nguồn mức đầu tư giao động từ 60 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc các lĩnh vực được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 8 của nội dung Luật này với tổng nguồn mức đầu tư giao động từ 45 tỷ đồng đến dưới 800 tỷ đồng. 

Tiêu chí phân loại nhóm dự án thuộc nhóm C theo điều 10

 • Dự án thuộc các lĩnh vực được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 8 của nội dung Luật này với tổng nguồn mức đầu tư khoảng dưới 120 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc các lĩnh vực được quy định cụ thể tại khoản 3 Điều 8 của nội dung Luật này với tổng nguồn mức đầu tư khoảng dưới 80 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc các lĩnh vực được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 8 của nội dung Luật này với tổng nguồn mức đầu tư khoảng dưới 60 tỷ đồng.
 • Dự án thuộc các lĩnh vực được quy định cụ thể tại khoản 5 Điều 8 của nội dung Luật này với tổng nguồn mức đầu tư khoảng dưới 45 tỷ đồng.

Hy vọng với những chia sẻ về phân loại nhóm dự án sẽ giúp các bạn có thêm những kiến thức bổ ích nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *