Những điều cần biết về Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Khi bên nhận thi công công trình nào đó đã hoàn thành, trước khi bàn giao công trình cho bên chủ đầu tư thì công trình cần phải được đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện để đi vào hoạt động, các bên sẽ tiến hành nghiệm thu công trình. Quá trình nghiệm thu này được ghi chép lại bằng biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình và được đưa vào sử dụng. Vậy mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng có nội dung và hình thức như thế nào?

Những điều cần biết về Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng được định nghĩa như thế nào?

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng là một văn bản được lập ra để ghi chép lại toàn bộ việc nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng, do đó, nội dung bản nghiệm thu công trình này cần nêu ra rõ hạng mục công trình, thành phần tham gia, địa điểm xây dựng, đánh giá công trình nghiệm thu…

Mục đích của mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng là gì?

Khi các công trình được hoàn thành và đến giai đoạn nghiệm thu để đưa vào sử dụng, để có thể xác định được công trình có đảm bảo chất lượng hay không, có đủ điều kiện để đưa vào sử dụng hay không, có đảm bảo chính xác của các điều kiện hạng mục công trình hay không thì bên giám sát công trình sẽ thực hiện việc nghiệm thu công trình xây dựng. Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình khi đưa vào sử dụng nhằm mục đích ghi lại nội dung nghiệm thu, đồng thời đánh giá chất lượng công trình có đủ điều kiện để đi vào hoạt động hay không.

Nội dung của biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng bao gồm thông tin gì?

Theo Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định rằng, chi tiết của một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, theo Điều 9 của thông tư này quy định về Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình và công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Trong đó, Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình bao gồm:

 • Tên hạng mục công trình và công trình xây dựng được nghiệm thu;
 • Thời gian, địa điểm nghiệm thu;
 • Những thành phần ký kết biên bản nghiệm thu;
 • Đánh giá về chất lượng của hạng mục công trình hoàn thành so với nhiệm vụ thiết kế, cùng các chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng;
 • Đánh giá về việc thực hiện những yêu cầu của các cơ quan phòng cháy chữa cháy, cơ quan chuyên môn về xây dựng cùng các yêu cầu khác của pháp luật có liên quan;
 • Kết luận nghiệm thu: chấp thuận hoặc không chấp thuận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình;
 • Chữ ký, họ và tên, chức vụ, đóng dấu pháp nhân của những người ký biên bản nghiệm thu;
 • Phụ lục kèm theo.

Những điều cần biết về Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

Gợi ý đến bạn mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————–

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC XÂY DỰNG

SỐ:…………

Công trình:…………..

Hạng mục:…………..

 1. Đối tượng nghiệm thu:……… (Ghi rõ tên công được nghiệm thu)………………
 2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Ban quản lý Dự án (hoặc các nhà thầu Tư vấn giám sát)……….

– Ông…………. Chức vụ:……

Đại diện Nhà thầu thi công: ………..(Ghi tên nhà thầu)……..

– Ông:……… Chức vụ: ……

 1. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:…..giờ ….. ngày….tháng….năm….

Kết thúc:……giờ ….. ngày…..tháng….năm…..

Tại công trình: ………….

 1. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:

Các tài liệu cần để làm căn cứ nghiệm thu:

Phiếu yêu cầu nghiệm thu từ nhà thầu thi công xây dựng.

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công cùng những thay đổi thiết kế được phê duyệt: Bản vẽ số: (Cần ghi rõ tên, số các bản vẽ thiết kế)

Tiêu chuẩn và các quy phạm xây dựng được áp dụng:

(Cần ghi rõ các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng)

Các kết quả kiểm tra, thiết bị được đưa vào sử dụng, thí nghiệm chất lượng vật liệu,: (Xem thêm ở phần ghi chú)

Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên

Chất lượng công việc xây dựng:

(Ghi rõ chất lượng công tác xây dựng có đạt hay không theo yêu cầu của bản vẽ thiết kế và các tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng hay không)

Những ý kiến khác nếu có:

 1. Kết luận:

(Ghi rõ chấp nhận hoặc không chấp nhận nghiệm thu để triển khai các công việc tiếp theo. Hoặc có thể ghi rõ những sai sót (nếu có) cần phải sửa chữa, hoàn thiện trước khi triển khai các công việc tiếp theo).

CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn ghi biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng

 • Việc liệt kê tất cả những kết quả thí nghiệm vật liệu đưa vào sử dụng cho hạng mục được nghiệm thu, đo phòng thí nghiệm nào thực hiện và số phiếu thí nghiệm; hoặc giấy chứng nhận xuất xưởng…
 • Gia công lắp đặt cốt thép gồm những kết quả thí nghiệm: mối hàn, kéo thép, mối nối,…
 • Bê tông hoặc BTCT gồm những kết quả thí nghiệm: cát, xi măng, đá, nước, cấp phối,…
 • Xây lát gồm các kết quả thí nghiệm: Thảm đá, Rọ đá, đá hộc, vải lọc,…
 • Thi công đắp đất và cát công trình gồm: Thí nghiệm tại hiện trường.

Kết luận

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình là một văn bản rất cần thiết để xác nhận bên nhận thi công công trình nào đó đã hoàn thành, trước khi bàn giao công trình cho bên chủ đầu tư thì công trình cần phải được đảm bảo chất lượng và đủ điều kiện để đi vào hoạt động. Hy vọng với bài viết trên, chúng mình đã có thể giúp bạn dễ dàng hoàn thành biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình nhanh nhất nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *