Những điều cần biết về danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

Nếu bạn là một kỹ sư thì danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng là một thứ rất cần thiết và không thể thiếu. Vậy ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về những điều cần biết trong hồ sơ pháp lý ngay thôi nào.

Những điều cần biết về danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

Hợp đồng nhận thầu xây lắp trong danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

Mẫu hợp đồng nhận thầu xây dựng được quy định theo Nghị định của Chính phủ và theo Thông tư của Bộ Xây dựng

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư Hợp đồng Xây lắp và Hợp đồng Tư vấn bao gồm:

  • Thông tư số 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng xây dựng của Bộ Xây ngày 10/03/2016
  • Thông tư số 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư về vấn xây dựng của Bộ Xây dựng ngày 10/03/21016

Thông báo ngày khởi công xây dựng trong danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

Thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản, căn cứ theo khoản 38, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và khoản 2, Điều 106, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Nhà thầu có thể sẽ bị xử phạt hoặc gặp vướng mắc, bất lợi  khi thiếu thông báo ngày khởi công xây dựng trong danh mục hồ sơ pháp lý mà nhà thầu cần có.

Theo điều 106 có quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng như sau:

Quyền

  • Có thể yêu cầu giải thích từ các cơ quan cấp giấy phép xây dựng. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định cấp giấy
  • Có thể khởi kiện, tố cáo hoặc khiếu nại các hành vi trong việc cấp giấy phép xây dựng sai quy định
  • Theo luật này quy định thì được khởi công xây dựng công trình

Nghĩa vụ

  • Đóng đầy đủ lệ phí giấy phép xây dựng
  • Nộp hồ sơ đầy đủ
  • Nội dung hồ sơ phải đảm bảo tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm nếu có sai sót xảy ra
  • Thực hiện đúng, nghiêm túc nội quy trong giấy phép xây dựng

Báo cáo triển khai thi công trong danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

Báo cáo triển khai dự án thi công xây dựng trong danh mục hồ sơ pháp lý xây dựng, nhà thầu cần lưu hồ sơ nghiệm thu chất lượng của  công trình

Mở phần mềm QLCL GXD, để hiện ra các danh mục sheet,  bạn bấm tổ hợp Ctrl+tab, sau đó bạn bấm vào sheet Pháp lý danh mục pháp lý sẽ được hiện ra, đây là nội dung rất quan trọng và cần thiết trong hồ sơ chất lượng.

Bạn có thể copy ảnh dán vào 1 sheet trong Excel đồng thời gán luôn link vào mục tương ứng với nó trong sheet Pháp lý, để khi cần có thể kích hiện ra một cách dễ dàng, đỡ tốn thời gian.

Kiểm tra nghiệm thu trong danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

Đây là một bước rất quan trọng không thể thiếu trong danh mục hồ sơ pháp lý Theo quy định tại khoản 4 Điều 32 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP

Mở phần mềm QLCL GXD, để hiện ra các danh mục sheet,  bạn bấm tổ hợp Ctrl+tab, sau đó bạn bấm vào sheet Pháp lý danh mục pháp lý sẽ được hiện ra, đây là nội dung rất quan trọng và cần thiết trong hồ sơ chất lượng.

Bạn có thể copy ảnh dán vào 1 sheet trong Excel đồng thời gán luôn link vào mục tương ứng với nó trong sheet Pháp lý, để khi cần có thể kích hiện ra một cách dễ dàng, đỡ tốn thời gian.

Quyết định thành lập ban chỉ huy kiểm tra công trường trong danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

Quyết định thành lập Ban Chỉ huy công trường (kèm bằng cấp, chứng chỉ kèm theo, sơ đồ tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng cá nhân)..

Mở phần mềm QLCL GXD, để hiện ra các danh mục sheet,  bạn bấm tổ hợp Ctrl+tab, sau đó bạn bấm vào sheet Pháp lý danh mục pháp lý sẽ được hiện ra, đây là nội dung rất quan trọng và cần thiết trong hồ sơ chất lượng.

Bạn có thể copy ảnh dán vào 1 sheet trong Excel đồng thời gán luôn link vào mục tương ứng với nó trong sheet Pháp lý, để khi cần có thể kích hiện ra một cách dễ dàng, đỡ tốn thời gian.

Biện pháp thi công nêu các kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu trong danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

Đây là tài liệu  không thể thiếu trong danh mục hồ sơ pháp lý là trong đó có nêu rõ các kế hoạch thí nghiệm, kiểm tra và nghiệm thu.

Mở phần mềm QLCL GXD, để hiện ra các danh mục sheet,  bạn bấm tổ hợp Ctrl+tab, sau đó bạn bấm vào sheet Pháp lý danh mục pháp lý sẽ được hiện ra, đây là nội dung rất quan trọng và cần thiết trong hồ sơ chất lượng.

Bạn có thể copy ảnh dán vào 1 sheet trong Excel đồng thời gán luôn link vào mục tương ứng với nó trong sheet Pháp lý, để khi cần có thể kích hiện ra một cách dễ dàng, đỡ tốn thời gian.

Tiến độ thi công là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ pháp lý nhà thầu của danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

Tiến độ thi công là thành phần rất cần thiết trong danh mục hồ sơ pháp lý của nhà thầu

Khoản 2 Điều 67 Luật Xây dựng số 50

Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

Mở phần mềm QLCL GXD, để hiện ra các danh mục sheet,  bạn bấm tổ hợp Ctrl+tab, sau đó bạn bấm vào sheet Pháp lý danh mục pháp lý sẽ được hiện ra, đây là nội dung rất quan trọng và cần thiết trong hồ sơ chất lượng.

Bạn có thể copy ảnh dán vào 1 sheet trong Excel đồng thời gán luôn link vào mục tương ứng với nó trong sheet Pháp lý, để khi cần có thể kích hiện ra một cách dễ dàng, đỡ tốn thời gian.

Biên bản thống nhất của vật tư, vật liệu đưa vào thi công trong danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

Biên bản thống nhất chủng loại vật tư, vật liệu đưa vào sử dụng có hướng dẫn kỹ thuật cụ thể và khác nhau của từng công trình.

Mở phần mềm QLCL GXD, để hiện ra các danh mục sheet,  bạn bấm tổ hợp Ctrl+tab, sau đó bạn bấm vào sheet Pháp lý danh mục pháp lý sẽ được hiện ra, đây là nội dung rất quan trọng và cần thiết trong hồ sơ chất lượng.

Bạn có thể copy ảnh dán vào 1 sheet trong Excel đồng thời gán luôn link vào mục tương ứng với nó trong sheet Pháp lý, để khi cần có thể kích hiện ra một cách dễ dàng, đỡ tốn thời gian.

Những điều cần biết về danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

Những điều cần biết về danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng

Hy vọng với những chia sẻ trên đã giúp bạn biết thêm về những điều cần thiết, lưu ý trong danh mục hồ sơ pháp lý công trình xây dựng nhé!!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *